Ziek of bijzonder verlof

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind ziek wordt. Meld hem of haar dan vóór 08:00 uur af (tel. 0566-602272). Als uw kind zonder melding of toestemming niet op school komt, dan moeten wij dit melden. Dit geldt bij ziekte, maar ook in andere gevallen van verzuim. In de leerplichtwet staat wanneer u vrijstelling kunt krijgen. 

Zie hier voor formulier verlofaanvraag. Deze is ook verkrijgbaar op school.