Ons lesaanbod

‘t Raerderhiem biedt modern onderwijs van hoge kwaliteit en nieuwe technieken. De jongste kinderen leren spelenderwijs met aandacht voor het individu, omgang met elkaar en de wereld om ons heen. Vanaf groep 3 starten we naast het lezen, rekenen en taal ook met de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Vanaf groep 5 komt hier ook godsdienst en humanistische vorming bij.

Voor lesrooster en urentabel zie jaarkalender / schoolgids 2020/2021.