Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Passend onderwijs

Passend onderwijs voor elk kind want elk kind is anders. Daar geloven wij in en daar werken we samen hard aan. Wij bieden maatwerk voor onze leerlingen. Dat doen wij graag in samenwerking met u als ouder(s)/verzorger(s). Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal(basis) onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die met elkaar gemaakt worden, worden beschreven in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl  

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in onze regio is het samenwerkingsverband Fultura. Meer info kunt u vinden op www.fultura.nl


KyK Expertisecentrum 
 
Het KyK Expertisecentrum (EC) bundelt alle kennis en expertise van de KyK-scholen. Via het Expertisecentrum kunnen wij inspelen op speciale ondersteuningsbehoeften van leerlingen en deze zorg zoveel mogelijk binnen de muren van de eigen school aanbieden. Het brede aanbod van expertise draagt bij aan het mogelijk maken van Passend Onderwijs. De experts werken vanuit onze eigen scholen binnen het EC. Ze zijn creatief, enthousiast, gemotiveerd en werken handelingsgericht. Niet denken in problemen, maar in oplossingen! Mocht de zorg niet binnen het expertise centrum aanwezig zijn, dan wordt met uitzondering externe hulp ingevlogen. 

Het Expertisecentrum ondersteunt de leerkrachten om zo passend mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, in samenwerking met de omgeving. Hierbij gaat het om kortdurende ondersteuning van de leerling, de groep of leerkracht, gericht op moeilijkheden die zich binnen de klas voordoen. Het contact met het Expertisecentrum loopt via de intern begeleider. 

Elke KyK school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin staat op welke wijze school passend onderwijs realiseert. Met andere woorden: wat we als school kunnen bieden aan zorg en ondersteuning. Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u vinden op de website.  

Speciaal onderwijs: Campus Simmerdyk
Kyk biedt alle kinderen passend onderwijs. Heeft een kind speciaal onderwijs nodig? Dan kan hij of zij terecht bij de Campus Simmerdyk. In de Campus zijn openbare scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Het Expertisecentrum van Kyk is ook gehuisvest in dit gebouw. Vanuit deze locatie kunnen kinderen vijf dagen per week op ontdekkingstocht. Campus Simmerdyk heeft mogelijkheden voor allerlei activiteiten en voorzieningen, zoals sport, toneel, muziek en kooklessen. Zo kunnen leerlingen in een vertrouwde omgeving extra vaardigheden opdoen en zich ontwikkelen. De Campus werkt intensief samen met organisaties en instellingen in de regio, zoals Reik Naschoolse dagbehandeling en PIOS Studiebegeleiding.

Leerlab 
Kyk heeft het Leerlab voor meer- of hoogbegaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8 die behoefte hebben aan extra uitdaging. In het Leerlab wordt ingespeeld op hun specifieke behoeften (intellectueel, creatief en sociaal-emotioneel). Voorbeelden zijn versnelde leerroutes, interessante extra lesstof of taken. Kijk voor meer informatie op de website.

Doe-klas
Voor leerlingen die meer affiniteit hebben om met hun handen te werken en een uitstroomprofiel PRO/BL/BK heeft dan kan in overleg met de leerkracht en ouder(s) de leerling worden aangemeld voor de Doe Klas.

Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met de schoolarts, verpleegkundige en assistente van Jeugdgezondheidszorg GGD Fryslân. Uw kind wordt op twee momenten uitgenodigd voor onderzoek: in groep 2 en in groep 7. Tijdens deze onderzoeken wordt onder meer gekeken naar lengte, gewicht, gehoor en gezichtsvermogen. Ouders krijgen vooraf een uitnodiging en zijn altijd aanwezig bij de onderzoeken. Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind? Dan kunt u ook buiten de onderzoeken contact opnemen met de schoolarts of verpleegkundige. Bijvoorbeeld tijdens het telefonisch spreekuur.