Passend onderwijs binnen Odyssee

Passend onderwijs voor elk kind, want elk kind is anders. Daar geloven wij in en daar werken we samen hard aan. Wij bieden maatwerk voor onze leerlingen. Dat doen wij graag in samenwerking met u als ouder(s)/verzorger(s). Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal(basis) onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die met elkaar gemaakt worden, worden beschreven in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl  Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in onze regio is het samenwerkingsverband Fultura. Meer info kunt u vinden op www.fultura.nl

 

 

Odyssee Expertisecentrum

Het Odyssee Expertisecentrum bundelt alle kennis en expertise van de OdysseeScholen. Denk aan hulp bij dyslexie, begeleiding van hoogbegaafde kinderen, weerbaarheidstraining en creatieve therapie. Het centrum werkt ook samen met externe partijen en is beschikbaar voor alle leerlingen. Zo kunnen we de juiste expertise altijd op het juiste moment inzetten.

Alle teamleden kunnen gebruik maken van de kennis van het Odyssee Expertisecentrum. Bijvoorbeeld ook als een leerkracht zelf coaching wenst of als er problemen zijn in een groep (van welke aard dan ook). Elke Odysseeschool heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel, waarin staat wat de school zelf kan bieden aan zorg en ondersteuning (u kunt dit lezen op de website). Zo weet het Expertisecentrum precies waar wat te halen is en of bepaalde kennis ontbreekt. Het contact met de zorgcoördinator van het Expertisecentrum loopt via de intern begeleider van onze school

 

Speciaal onderwijs: Campus Simmerdyk

Odyssee biedt alle kinderen passend onderwijs. Heeft een kind speciaal onderwijs nodig? Dan kan hij of zij terecht bij de Campus Simmerdyk. In de Campus zijn openbare scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Het Expertisecentrum van Odyssee is ook gehuisvest in dit gebouw. Vanuit deze locatie kunnen kinderen vijf dagen per week op ontdekkingstocht. Campus Simmerdyk heeft mogelijkheden voor allerlei activiteiten en voorzieningen, zoals sport, toneel, muziek en kooklessen. Zo kunnen leerlingen in een vertrouwde omgeving extra vaardigheden opdoen en zich ontwikkelen. De Campus werkt intensief samen met organisaties en instellingen in de regio, zoals Reik Naschoolse dagbehandeling en PIOS Studiebegeleiding.

 

Leerlab

Odyssee heeft het Leerlab voor meer- of hoogbegaafde leerlingen in groep 6, 7 en 8 die behoefte hebben aan extra uitdaging. In het Leerlab wordt ingespeeld op hun specifieke behoeften (intellectueel, creatief en sociaal-emotioneel). Voorbeelden zijn versnelde leerroutes, interessante extra lesstof of taken. Kijk voor meer informatie op de website.

 

Jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met de schoolarts, verpleegkundige en assistente van Jeugdgezondheidszorg GGD Fryslân. Uw kind wordt op twee momenten uitgenodigd voor onderzoek: in groep 2 en in groep 7. Tijdens deze onderzoeken wordt onder meer gekeken naar lengte, gewicht, gehoor en gezichtsvermogen. Ouders krijgen vooraf een uitnodiging en zijn altijd aanwezig bij de onderzoeken. Heeft u vragen over de gezondheid van uw kind? Dan kunt u ook buiten de onderzoeken contact opnemen met de schoolarts of verpleegkundige. Bijvoorbeeld tijdens het telefonisch spreekuur.