Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Social media / Privacy reglement

Na de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vragen wij u regelmatig toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en film) waar uw kind op staat. Mocht u tussentijds hierin een wijziging willen aanbrengen, dan kunt u daarvoor bij de leerkracht van uw kind terecht. Ook is er een reglement Social Media opgesteld. Dit kunt u vinden op de website. Heeft u foto- of videomateriaal van kinderen op school en wilt u dit via social media (zoals Facebook of instagram) verspreiden? Doe dit altijd in overleg én met toestemming van school.

Zie hieronder voor het privacy regelement en het toestemmingsformulier publicatie beeldmateriaal.