Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Wat als het niet goed gaat?

Klacht? Vertel het ons

Wij willen niets liever dan dat uw kind met veel plezier naar school gaat en dat u als ouder uw kind met een goed gevoel naar school laat gaan. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Dan horen wij dat graag, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Laat het de leerkracht dus weten of bespreek het met de directeur of de intern begeleider. Komt u er dan nog niet uit? Dan hebben wij een contactpersoon die met u meedenkt. Voor onze school is dat Linda Hamersma. Deze persoon kan u indien nodig doorverwijzen naar de GGD-vertrouwenspersoon mevr. Anneke Westerhuis - Veenstra of naar de Landelijke Klachtencommissie.

 

Machtsmisbruik
Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber)pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en tussen leerling en leerkracht of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.

Onze school is voor de vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon, mevrouw Anneke Westerhuis - Veenstra handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. Meer info is te vinden op de website en die van GGD Fryslân. GGD Fryslân heeft een folder ontwikkeld “Vertrouwenspersoon voor ouders” en “Vertrouwenspersoon voor jongeren”. Deze folders zijn te downloaden via de website van GGD Fryslân (www.ggdfryslan.nl). Anneke Westerhuis - Veenstra is te bereiken bij GGD Fryslân via telefoonnummer 088 22 99 817 of via e-mail a.veenstra@ggdfryslan.nl

Het bewaken van de kwaliteit van school wordt in een gestructureerde cyclus gemonitord. Op basis van ons schoolplan wordt ieder jaar een schooljaarplan gemaakt, waarin de ontwikkelingen, doelen en ambities staan beschreven. Ieder kwartaal wordt daarvan een rapportage gemaakt en besproken met het team, de MR en het bestuur.

Schorsen en verwijderen van een leerling 
Hoewel we ons uiterste best doen om leerlingen een goede en leerzame tijd te geven op onze scholen, kan het gebeuren dat wegens omstandigheden wij die taak niet meer kunnen uitvoeren. In dat geval gaan we over tot een procedure van schorsing. Die procedure voeren we alleen in heel uitzonderlijke gevallen uit. Na overleg met de ouders en de leerplichtambtenaar zal de procedure door het bestuur worden ingezet. In deze procedure moet de inspecteur basisonderwijs ook betrokken worden.  

De procedure ‘toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen’ is digitaal beschikbaar op de website van KyK.