Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Een fijne school

Sfeer, gedragsregels en  aanpak pesten
Je veilig en prettig voelen; dat is voor ieder kind belangrijk. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een veilige schoolomgeving. ‘t Raerderhiem heeft heldere gedragsregels en een pestprotocol. Zo is voor iedereen duidelijk hoe wij graag met elkaar omgaan op school, in de groep en op het plein. In alle groepen wordt aandacht besteed aan de gedragsregels, het pestprotocol en veilig internetten. ‘t Raerderhiem werkt met de zogenaamde “Gouden Weken”. In de eerste (gouden) weken van het schooljaar investeren we extra in positieve groepsvorming en oudercontact. In januari herhaalt zich dit in de “Zilveren Weken”.
Het doel: een fijne sfeer in de groep, waar we een heel jaar plezier van hebben.

Open voor iedereen
Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Verschillen geven juist kleur aan het onderwijs! Ook luisteren we goed wat de samenleving van ons vraagt en formuleren we passende antwoorden op deze vragen.

De Gelukkige school/ De Gelukskoffer
Op ’t Raerderhiem hechten wij veel waarde aan de sociaal- en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Vandaar dat wij dit schooljaar gaan werken aan de hand van de methodiek van de Gelukkige school. Het vertrek- en eindpunt van De Gelukkige School is het welbevinden van leerlingen, maar dat is niet los te zien van hoe een school als geheel functioneert. Het effect van De Gelukkige School straalt niet alleen op leerlingen af, maar op alle mensen die betrokken zijn bij een school: het team, andere medewerkers en zeker ook op de ouders. 

De Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde leerlijn voor groep 1 tot en met 8 van, voor en door het Primair onderwijs. Aan de hand van 7 thema’s werken kinderen aan hun persoonlijke ontwikkeling, hun eigen invloed op geluk en persoonlijk leiderschap. De thema’s zijn: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. 

Hoe mooi is het ook als je naast lessen in geluk voor kinderen thema’s als persoonlijk leiderschap, geluk, actief burgerschap en vertrouwen ook samen met het team en de ouders kunt vormgeven en uitvoeren. In deze hele-school-benadering is de wisselwerking tussen een positieve leeromgeving en gedeelde ideeën over de schoolcultuur cruciaal. Hierdoor ontstaat een opwaartse spiraal waar alle betrokkenen de vruchten van plukken. Een cultuur waarin herkennen, erkennen en waarderen als vanzelfsprekend zijn ingebed.