Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

MR en OV

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen de ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee. Over allerlei zaken, zoals arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders die graag aanwezig willen zijn, kunnen dit vooraf aangeven bij de voorzitter.

Oudervereniging
In onze oudervereniging (OV) zitten enthousiaste ouder(s) / verzorger(s) die meewerken aan de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voorbeelden zijn het kerstfeest, paasfeest en de Koningsspelen. De notulen van de bijeenkomsten van de oudervereniging komen op de website van de school.