Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Aanmelden

Voor het eerst naar school 
Wordt uw kind 4 jaar, dan mag hij/zij voor het eerst naar de basisschool. Een spannende tijd voor zowel uw kind als voor u als ouder(s) en/of verzorger(s) zijnde.  

Maar hoe werkt dat eigenlijk?  
Op ’t Raerderhiem plaatsen we alle kinderen die 4 jaar zijn geworden in de instroomgroep/groep 1. Zij draaien mee om te wennen aan het schoolse leven. De kinderen worden gedurende de periode in de instroomgroep intensief geobserveerd. Er wordt goed gekeken naar het niveau, de onderwijsbehoeften en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Kinderen die in oktober, november en december 4 jaar worden en in deze periode op school komen, worden extra in de gaten gehouden. Gedurende het jaar wordt er gekeken of deze kinderen na de zomervakantie in groep 1 blijven of dat zij ‘rijp’ zijn om naar groep 2 te gaan. Dit hangt van meerdere factoren af. De leerkracht zal dit in de loop naar de meivakantie met u bespreken. Kinderen geboren na 1 januari blijven na de zomervakantie in ieder geval in groep 1.

Wij wensen iedere kleuter een fijne en rustige wenperiode toe. Iedere kleuter doet dit op zijn of haar eigen tempo en hier geven wij op ’t Raerderhiem de kleuters alle tijd voor.

Om uw kind aan te melden verwijzen wij u naar het aanmeldformulier. 
Voor meer informatie over de overgang van de kleuters verwijzen we u naar het beleidsplan.