Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Missie en visie

Doelen van het onderwijs
In schooljaar 2020-2021 hebben wij onze focus gelegd op het nog meer betrekken van de leerlingen bij het eigen leerproces. Hoe kunnen we ze goed inzicht geven in het eigen handelen, de eigen kwaliteiten en talenten. Door het verbeteren en het toepassen van het directe instructiemodel en ontwikkelen van doelenkaarten hebben wij de kinderen meegenomen in het hoe en waarom er bepaalde dingen geleerd moeten worden. Tevens is er gewerkt aan het nog inzichtelijker maken van de ontwikkeling van het individuele kind. Daarbij constant in het achterhoofd houdende: Wat heeft het kind gedaan? Hoe is de ontwikkeling? Wat komt er uit de analyses naar voren en hoe sluiten we goed aan bij hetgeen het kind nodig heeft om de volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te maken. Daarnaast heeft er een onverwachte wending in het onderwijsaanbod plaatsgevonden. Door het Covid-19 virus hebben wij gedurende langere periode het onderwijs op een andere manier vorm moeten geven. Het thuisonderwijs heeft zijn effect gehad op het schooljaar. Komend schooljaar gaan wij verder met het doorontwikkelen van bovenstaande doelen. Dit om de kwaliteit van onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Wij richten de aandacht op het uitbreiden en toepassen van de executieve functies (Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen.) en op het verbeteren van de coachende vaardigheden van de leerkracht. Vakinhoudelijk gaan wij ons oriënteren op een nieuwe methode voor taal en spelling en gaan wij het gymonderwijs een boost geven door een vakdocent in te zetten.

Missie van ‘t Raerderhiem 
Waar staat ‘t Raerderhiem voor: Door in te zetten op de kwaliteiten en de talenten van onze leerlingen groeien wij in zijn geheel, want van positieve energie en door ons zelf te mogen zijn komen wij tot bloei.

Missie, stip op de horizon, visie op leren en ontwikkelen
We zijn er trots op dat we afgelopen jaar met elkaar aan onze missie, de stip op de horizon en onze visie op leren en ontwikkelen woorden hebben kunnen geven. 

Onze stip op de horizon, uitgangspunten 
We kijken er naar uit om kinderen eigenaar te maken van hun ontwikkeling op zowel cognitief (kennis en vaardigheden) als op persoonlijke ontwikkeling (talenten en kwaliteiten). Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daar willen we optimaal gebruik van maken. Door leerlingen zelf inzicht te geven in hun ontwikkeling, streven we ernaar dat leerlingen zich blijven ontwikkelen.

Visie op leren en ontwikkelen op ‘t Raerderhiem 
Dit doen wij door: 

1. Te werken met leerdoelen  
Door te werken met leerdoelen geven we de leerlingen inzicht in wat er te leren valt en geven we richting aan leren. We brengen hierdoor focus aan. De leerling krijgt inzicht in waar hij/zij staat in zijn/haar ontwikkeling. De betrokkenheid bij het leren neemt hierdoor toe, alsmede het zelfvertrouwen (zelfs bij leerlingen die het geloof in eigen kunnen hebben verloren). Door te werken met leerdoelen maken we leren zichtbaar voor leerlingen en voor leerkrachten.    

2. Te reflecteren  
Reflecteren betekent letterlijk: beschouwen of overdenken. Reflecteren is het terugblikken op eigen handelen en ervaringen, daarover nadenken en vandaaruit nieuwe keuzes maken. Reflecteren zien wij als de motor voor ontwikkeling. Als je niet terugkijkt wat goed gaat, anders en beter kan, zie je ook geen ontwikkelpunten. Door te reflecteren krijgt de leerling, maar ook de leerkracht, grip op het leerproces en is de leerling in staat zelfstandiger te leren. Door het stellen van goede vragen, zetten we de leerlingen in hun kracht. We vinden het proces van groot belang. Belangrijker dan het uiteindelijke resultaat.    

3. Overzichtelijk te rapporteren en evalueren  
Evalueren en rapporteren vinden wij van belang om goed overzicht te houden. We vinden het belangrijk om naar de leerling in zijn totaliteit te kijken. Niet alleen op product of resultaat, maar ook naar het proces in de ontwikkeling van de leerling. Om de ontwikkeling te volgen gebruiken we zowel methodetoetsen als methode-onafhankelijke toetsen. Toetsen zijn voor ons een second opinion van ons dagelijks handelen. Nog belangrijker vinden we het volgen van de ontwikkeling van de leerling door in gesprek te gaan, te luisteren en hen echt te zien.  

 4. Te stimuleren dat leerlingen zelf doen, denken en samen werken  
We vinden het belangrijk leerlingen te stimuleren nieuwsgierig te zijn, zich te verwonderen en te vertrouwen op hun eigen kunnen. Daarnaast motiveren we om een kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen. Dit helpt onze leerlingen om op hun eigen manier een oplossing te vinden voor een bestaand probleem. Ze leren te denken in mogelijkheden. Hun zelfvertrouwen neemt toe door dingen uit te proberen en weer te reflecteren op de opgedane ervaring. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen leren samen te werken, niet alleen met klasgenoten, maar ook groep doorbrekend. Jong en oud, leren van en met elkaar.  

5. Leerlingen te stimuleren in het ontdekken van hun kwaliteiten en talenten  
Iedere leerling van ’t Raerderhiem heeft talenten en kwaliteiten. Samen met de leerling ontdekken we welke dit zijn en hoe de leerling vaardigheden kan ontwikkelen om zijn talenten nog beter in te zetten.