Een fijne school (KiVa)

Sfeer, gedragsregels en  aanpak pesten

Je veilig en prettig voelen; dat is voor ieder kind belangrijk. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een veilige schoolomgeving. ‘t Raerderhiem heeft heldere gedragsregels en een pestprotocol. Zo is voor iedereen duidelijk hoe wij graag met elkaar omgaan op school, in de groep en op het plein. In alle groepen wordt aandacht besteed aan de gedragsregels, het pestprotocol en veilig internetten. ‘t Raerderhiem werkt met de zogenaamde “Gouden Weken”.  In de eerste (gouden) weken van het schooljaar investeren we extra in positieve groepsvorming en oudercontact. In januari herhaalt zich dit in de “Zilveren Weken”. Het doel: een fijne sfeer in de groep, waar we een heel jaar plezier van hebben.

 

Open voor iedereen

Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Juist verschillen geven kleur aan het onderwijs! ook luisteren we goed wat de samenleving van ons vraagt en formuleren we passende antwoorden op deze vragen.

 

Anti-pestprogramma KiVa

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op individuele kinderen. In het afgelopen jaar heeft het team scholing gevolgd om het KiVa programma goed te kunnen geven. Komend schooljaar gaan we verder met de implementering van KiVa en wordt het programma aangepast naar de wensen van 't Raerderhiem. Wij hopen aan het eind van schooljaar 2020-2021 in aanmerking te komen voor de certificering.