Missie/visie

Doelen van het onderwijs
In schooljaar 2019-2020 zijn we vooral aan de slag gegaan met het onderzoeken hoe we de leerlingen meer inzicht kunnen geven in hun eigen kwaliteiten en talenten. Met de hulp van verschillende externen zijn wij ons hier verder in gaan ontwikkelen. Met behulp van De nieuwe inzichten die wij als team zijnde hebben gekregen, gaan wij dit komend schooljaar verder toepassen in ons dagelijks handelen. 

Daarnaast was één van de speerpunten meer zicht krijgen in de ontwikkeling van de leerling en hier op een adequate manier op in spelen. Waar staat de leerling in zijn of haar ontwikkeling en hoe kunnen wij hier op een goede manier bij aansluiten. Door gebruik te maken van “de vijf interactiestappen van leren” en de nieuwe inzichten op het gebied van het “leren analyseren” zijn wij na een jaar van oriëntatie en ontwikkeling nu op een punt beland, dat wij dit komend schooljaar op een goede manier kunnen gaan gebruiken in ons onderwijs. 

Tot slot zijn wij altijd bezig om te kijken waar wij staan op het onderwijsinhoudelijke vlak. Afgelopen schooljaar hebben wij een aantal veranderingen doorgevoerd. Om de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen, gaan we ook dit komende schooljaar hier mee verder.