Missie/visie

Doelen van het onderwijs
In schooljaar 2017-2018 hebben we aan verschillende speerpunten gewerkt. Zo is in groep 1-2 de methode ‘Onderbouwd’ volledig geïmplementeerd en is het werken met de iPad uitgebreid naar de groepen 6 en 7. In februari 2018 zijn we gestart met een visietraject onder begeleiding van een externe organisatie. We zijn onze visie aan het bijstellen en zullen hier in schooljaar 2018-2019 verdere uitwerking aan geven. Speerpunten voor het komende schooljaar zijn onder andere het verdiepen van de individuele ontwikkelingsplannen (IOP). We stellen ons hierbij de vraag: “Hoe krijgen we het voor elkaar dat een leerling eigenaarschap voelt betreffende zijn eigen leerontwikkeling en leerdoelen?” Daarnaast willen we meer gaan insteken op het proces in plaats van het resultaat. Het stellen van goede vragen staat hierbij centraal. Ouder(s)/verzorger(s) betrekken bij de leerontwikkeling van hun kind is ook een punt van aandacht. De tien-minutengesprekken gaan we in een andere vorm gieten, we zitten hierin nog in een ontwikkelfase. In de loop van volgend schooljaar zal hier meer bekend over worden. Wat in het visietraject naar voren komt is dat we ons meer willen richten op talentontwikkeling/ kwaliteiten van onze leerlingen, maar ook van onszelf. Ook dit krijgt het komende schooljaar meer vorm. Kortom, we zijn volop in beweging en willen vooral zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind.