Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Buiten-Binnen

We zijn bezig om de omgeving meer te betrekken bij ons onderwijs. We willen meer samenhang in uitjes en thema's/zaakvakken. We gaan ons dit jaar oriënteren op een nieuwe methode waarbij de omgeving aansluit bij de zaakvakken. 

Daarnaast kiezen wij per jaar een aantal uitjes uit van groendoen. In de buurt van Raerd zijn er verschillende activiteiten waarvoor wij ons in kunnen schrijven. Denk aan; naar een schaapherder gaan, activiteiten in de natuur, op bezoek bij een boerderij etc. 

Het streven is de leerlingen meer uit te dagen en hen de mogelijkheid te bieden door meer te leren door doen.