Talenten/kwaliteiten ontwikkelen van zowel leerlingen als leerkrachten

Aankomend schooljaar willen we gebruiken om te verkennen hoe we meer kunnen inzetten op talent/kwaliteit ontwikkeling van zowel onze leerlingen als onszelf. Aan het einde van dit schooljaar hebben we helder hoe we dit willen gaan doen en hebben we een plan van aanpak voor de komende 4 jaar. Dit plan wordt ook opgenomen in het schoolplan 2020-2024.

We willen de IOP's (individuele ontwikkelingsplannen) meer uitdiepen en leerlingen meer verantwoordelijkheid geven tijdens de contactmomenten met ouder(s)/verzorger(s).
Wanneer we kijken naar het ontwikkelen van de kwaliteiten en talenten van leerkrachten hebben we 1 leerkracht die graag toneel speelt. Zij heeft tijd gekregen om met iedere groep in dit schooljaar een voorstelling voor te bereiden. Aankomend schooljaar gaan we kijken hoe we de talenten en kwaliteiten van de andere leerkrachten kunnen gaan inzetten.