Coachend leren

Door gebruik te maken van het model 'de 5 interactiestappen voor leren' willen we toe naar een meer coachende rol van de leerkracht. We willen de leerling meer eigenaar laten zijn van zijn eigen leerproces en leerdoelen. Het model maakt gebruik van 5 stappen:

  1. Leerdoel (proces & strategie)
  2. Creëren
  3. Waarnemen (kwaliteiten en talenten)
  4. Feedback (leerstand en gevoel)
  5. En hoe verder? (inhoud en taak)

Hoe we dit model willen gaan inzetten, daar willen we aankomend schooljaar handen en voeten aan geven. Het stellen van goede vragen is hierbij van groot belang. We pakken dit in kleine stappen aan en zullen vanaf 29 augustus, de eerste startdag, hiermee bezig gaan.
Aan het einde van dit schooljaar hebben we helder hoe we het bovenstaande model inzetten en werken we hier ook mee. Het is voor een ieder duidelijk wat coachend lesgeven is en we passen dit ook toe.