Coachend leren

Door gebruik te maken van het model 'de 5 interactiestappen voor leren' willen we toe naar een meer coachende rol van de leerkracht. We willen de leerling meer eigenaar laten zijn van zijn eigen leerproces en leerdoelen. Het model maakt gebruik van 5 stappen:

  1. Leerdoel (proces & strategie)
  2. Creëren
  3. Waarnemen (kwaliteiten en talenten)
  4. Feedback (leerstand en gevoel)
  5. En hoe verder? (inhoud en taak)

Aan het einde van dit schooljaar hebben we helder hoe we het bovenstaande model inzetten en werken we hier ook mee. Het is voor een ieder duidelijk wat coachend lesgeven is en we passen dit ook toe.