Buiten-Binnen

We zijn bezig om de omgeving meer te betrekken bij ons onderwijs. We willen meer samenhang in uitjes en thema's/zaakvakken. We willen minimaal 1x per 2 weken gebruik maken van onze buitenklas (mits het weer dit toelaat) en gaan bezig met een project wat betreft techniek (dit wordt begeleid vanuit onze stichting).

Aan het einde van dit schooljaar staat er een tweejarige planning met thema's rond de zaakvakken en werken we schoolbreed aan projectweken. Uitgangspunt is het betrekken van de school in de omgeving en andersom. We denken hierbij aan gastlessen van ouder(s)/verzorger(s), maar ook aan bedrijfsbezoeken. We willen hier dan ook weer een koppeling maken naar talentontwikkeling.

Het streven is de leerlingen meer uit te dagen en hen de mogelijkheid te bieden door meer te leren door doen. De methode gaan we meer als bron inzetten, maar hoe dit vorm te geven is best lastig, het geeft immers ook houvast. Het komende schooljaar gaan wij hiermee experimenteren.