Een fijne school (KiVa)

Sfeer, gedragsregels en  aanpak pesten
Je veilig en prettig voelen; dat is voor ieder kind belangrijk. Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn samen verantwoordelijk voor een veilige schoolomgeving. ‘t Raerderhiem heeft heldere gedragsregels en een pestprotocol. Zo is voor iedereen duidelijk hoe wij graag met elkaar omgaan op school, in de groep en op het plein. In alle groepen wordt aandacht besteed aan de gedragsregels, het pestprotocol en veilig internetten. ‘t Raerderhiem werkt met de zogenaamde “Gouden Weken”.  In de eerste (gouden) weken van het schooljaar investeren we extra in positieve groepsvorming en oudercontact. In januari herhaalt zich dit in de “Zilveren Weken”. Het doel: een fijne sfeer in de groep, waar we een heel jaar plezier van hebben.

Open voor iedereen
Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Juist verschillen geven kleur aan het onderwijs! ook luisteren we goed wat de samenleving van ons vraagt en formuleren we passende antwoorden op deze vragen.

Anti-pestprogramma KiVa
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op individuele kinderen. Op dit moment hebben Linda de Jong en Ralph Nijp de scholing omtrent KiVa afgerond. In de loop van schooljaar 20182019 zullen wij gaan beginnen het programma in te voeren in de school.