Communicatie met ouders

Contact met ouder(s) en/of verzorger(s)
Voor het welbevinden van de kinderen is een goed contact met de ouder(s) en/of verzorger(s) belangrijk. Voor korte opmerkingen kunt u voor of na schooltijd altijd bij de leerkracht terecht. Voor een gesprek stellen wij het op prijs dat u een afspraak maakt, aangezien bij de aanvang van de schooltijd de leerkracht graag alle aandacht geeft aan de binnenkomende kinderen. Aan het begin van het schooljaar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het eerste gesprek. Het gaat hier om het omkeergesprek, waarbij u en uw kind het een en andere aan de leerkracht vertelt. Daarnaast vinden er nog drie contactmomenten plaats. Omdat wij u en uw kind goed willen informeren over de ontwikkeling, is het team bezig om hier een goede invulling voor te vinden. In de jaarkalender vindt u de weken waarin de gesprekken worden ingepland. Vanaf groep 1 zijn de kinderen welkom om bij de gesprekken aanwezig te zijn. Vanaf groep 3 is dit verplicht. De gesprekken worden allemaal op de middag ingepland.