Stichting Odyssee

’t Raerderhiem is een van de 15 Odysseescholen. Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee staat voor goed en herkenbaar openbaar onderwijs in Sneek/Harlingen en omgeving. Onder het motto ‘Leren, elke dag een avontuur!’ bieden de scholen van Odyssee passend openbaar onderwijs voor alle leerlingen, van zeer moeilijk lerend tot hoogbegaafd.

Odyssee is een jonge organisatie die passend onderwijs biedt aan kinderen uit Sneek/Harlingen en omgeving. In een uitdagende, veilige en duidelijke leeromgeving kunnen zij zich ontwikkelen tot kritische en actieve mensen. We bereiden leerlingen voor op de volgende stap in hun leven, brengen zelfvertrouwen en discipline bij, én motiveren hen om een leven lang te leren.

Missie
Odyssee staat voor goed en herkenbaar openbaar onderwijs. Wij stellen kinderen en jongeren in staat hun eigen talenten te ontdekken. Daarbij blijft niemand aan de kant staan. Elke leerling telt mee, ongeacht mogelijkheden, afkomst, godsdienst of cultuur. Wij respecteren elkaar en zijn een kleurrijke organisatie die midden in samenleving staat. Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!

Ons onderwijs is nooit ‘af’. Als lerende organisatie staan we open voor nieuwe geluiden, op school en daarbuiten. Wij bieden onze scholen de ruimte om vanuit de gemeenschappelijke basis het eigen schoolbeleid te kleuren, samen met personeel en ouders. Om (toekomstige) medewerkers aan ons te binden, investeren wij in werkplezier, talentontwikkeling en goed personeelsbeleid.