Vakantie en verlof

 

vakantie

schooljaar 2016-2017

schooljaar 2017-2018

herfst

15 t/m 23 oktober 2016

23 t/m 27 oktober 2017

kerst

24 dec 2016 t/m 8 jan 2017

25 dec 2017 t/m 5 jan 2018

voorjaar

18 t/m 26 februari 2017

26 febr t/m 2 maart 2018

pasen

14 t/m 17 april 2017

30 maart t/m 2 april 2018

Odyssee studiedag

 9 januari 2017

8 januari 2018

Koningsdag

27 april 2017 (do)

27 april 2018 (vrij)

mei

22 april t/m 7 mei 2017

30 april t/m 11 mei 2018

hemelvaart

25 en 26 mei 2017

10 en 11 mei 2018

pinksteren

5 juni 2017

21 mei 2018

zomer

22 juli t/m 3 september 2017

23 juli t/m 31 augustus 2018

 

Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen. Zie voor de gedetailleerde planning de activiteitenkalender op de homepage van de scholen.

 

Verlof

In bijzonder gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet.

Kijk voor meer informatie op www.leerplicht.net.


Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie van de school van uw kind. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het is dus belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de directeur als u meent dat uw kind in aanmerking komt voor verlof buiten de schoolvakanties.