Vakantie en verlof

 

vakantie

schooljaar 2015-2016

schooljaar 2016-2017

herfst

17 t/m 25 oktober 2015

15 t/m 23 oktober 2016

kerst

19 dec 2015 t/m 3 jan 2016

24 dec 2016 t/m 8 jan 2017

voorjaar

27 feb t/m 6 maart 2016

18 t/m 26 februari 2017

pasen

25 t/m 28 maart 2016

14 t/m 17 april 2017

Odyssee studiedag

 

9 januari 2017

Koningsdag

27 april 2016 (wo)

27 april 2017 (do)

mei

25 april t/m 8 mei 2016

22 april t/m 7 mei 2017

hemelvaart

5 en 6 mei 2016

25 en 26 mei 2017

pinksteren

16 mei 2016

5 juni 2017

zomer

16 juli t/m 28 aug 2016

22 juli t/m 3 september 2017

 

Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen. Zie voor de gedetailleerde planning de activiteitenkalender op de homepage van de scholen.

 

Verlof

In bijzonder gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet.

Kijk voor meer informatie op www.leerplicht.net.


Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie van de school van uw kind. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het is dus belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de directeur als u meent dat uw kind in aanmerking komt voor verlof buiten de schoolvakanties.