Opening schoolplein

Odyssee heeft als ambitie benoemd dat er avontuurlijk, passend onderwijs voor alle leerlingen wordt aangeboden door middel van actieve, kleurrijke en Odyssee-proof scholen met een eigen profiel en uitstraling. Mooie woorden, die met het project Avontuurlijk Schoolpleinen worden omgezet in daden. Daarvoor zijn in samenwerking met dé autoriteit op schoolplein gebied: Schoolplein 14 van de Johan Cruyff-Foundation pleinen ontwikkeld.

 

Met een symbolische aftrap in de nieuwe pannakooi, werd de opening van het vernieuwde schoolplein van obs ’t Raerderhiem in Raerd op donderdag 7 september gevierd. Met het project willen Odyssee en de Cruyff Foundation kinderen ook tijdens en na schooltijd uitdagen om samen meer te sporten en te spelen. Want sport en spel is net zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als leren lezen en schrijven.

 

   

 

Het was een geslaagde middag. Na de officiële opening konden alle kinderen deelnemen aan een spellencircuit. Dit spellencircuit, voorbereid en begeleid door de kinderen van groep 8, werd deels gespeeld op de nieuw aangebrachte coatings. De komende periode gaan wij samen met de kinderen kijken welke spellen er op de verschillende coatings kunnen worden gespeeld, zodat wij het plein zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken.