Deelname Normeringsonderzoek Route8

ROUTE 8 is een, door het Ministerie van Onderwijs goedgekeurde, eindtoets voor leerlingen in groep 8. Deze eindtoets wordt afgenomen in de periode van 15 april t/m 15 mei. De toets wordt via het internet gemaakt. Hiervoor ontvangt elk kind een persoonlijke inlogcode.

Om alvast kennis te maken met de manier van toetsen heeft de school ervoor gekozen om in november mee te doen met het normeringsonderzoek van ROUTE 8. Het normeringsonderzoek is een toets die er bijna hetzelfde uit ziet als de eindtoets en heeft ook dezelfde manier van vraagstelling. Uw kind krijgt zo een goede indruk van wat hij/zij kan verwachten in april/mei.

 

Wat is een normeringsonderzoek? Ieder jaar moet een deel van de vragen die in de toets voorkomen van het Ministerie vernieuwd worden. Zo moeten er dus steeds nieuwe vragen bedacht en genormeerd worden. Dit is belangrijk om te kunnen bepalen of een vraag moeilijk of makkelijk is. Om de vragen te kunnen normeren moet een groot aantal leerlingen, verspreid over heel Nederland, deze vragen invullen. Op deze manier kunnen wij bepalen welke vragen het moeilijkst zijn en welke het makkelijkst zijn. Uiteindelijk kunnen wij dan aangeven welk schoolniveau het beste past bij een leerling. Er komt dus best veel kijken bij het bedenken van nieuwe vragen voor de eindtoets.

Zodra wij hier meer informatie over krijgen, vernemen de ouders van de leerlingen van groep 8 dit via de mail.