Dinsdag 29 mei is groep 3/4/5 naar het theater van Sneek geweest. De kinderen kregen hier een ontdekkingstocht. Bij de deur stond de portier al op de kinderen te wachten. Iedereen kreeg een kaartje die ze bij binnenkomst lieten controleren.

Vrijdag 1 juni was het zover: het praktisch verkeersexamen. Afgelopen maanden is groep 7 druk bezig geweest met de theorie, maar nu moesten ze in de praktijk laten zien dat ze de verkeersregels kennen en goed kunnen toepassen.

In het kader van het beroepenproject heeft groep 8 op vrijdag 18 mei een bezoek gebracht aan de brandweer en politie in Bolsward.

De ochtend begon met een gezamenlijke uitleg. De wijkagent heeft vele facetten van het beroep uitgelicht. Wat zijn bijvoorbeeld de taken van een agent en welke kleding en attributen heeft hij bij zich.

Het hoogtepunt van het jaar; het schoolkamp! Dit jaar drie dagen naar Ameland. En wat waren het drie prachtige dagen.

De eerst dag om 9:15 uur vertrekken vanuit Raerd. Eerst een uurtje in de auto naar Holwerd en vandaar met de Boot naar Nes.

Woensdag 16 mei hebben de kinderen van de groepen 3/4/5 een bezoekje gebracht aan de boerderij Lân en Mar in Heeg. Deze boerderij is gespecialiseerd in melkvee en recreatie in de vorm van een camping. Ook worden er klassen ontvangen voor een leuke ochtend op de boerderij.