Omkeergesprekken

Onderdeel van de gouden weken zijn de gesprekken met ouders. Elke groepsleerkracht voert de eerste weken een omkeergesprek (van 15 minuten) met alle ouders. Het is hierbij de bedoeling dat niet de leerkrachten, maar vooral de ouders aan het woord zijn onder het motto ‘Leer ons uw kind kennen’.

 

Ouders vertellen ons over de hobby’s van hun kind, vrienden en vriendinnen, verwachtingen en wensen, sterke kanten en kwaliteiten van uw kind en andere aandachtspunten die van belang kunnen zijn.
Voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 is, dat de leerlingen uit deze groepen ook uitgenodigd worden om bij dit omkeergesprek aanwezig te zijn. We vinden het erg belangrijk uw kind erbij te betrekken, omdat het gaat over hem of haar. De insteek van dit gesprek gaat er daarom over wat de verwachtingen zijn voor komend jaar. Waar werken we naar toe? Wat vinden we belangrijk? De leerling heeft hier een stem in en die horen we graag! De kinderen van groep 3,4 en 5 mogen ook mee, maar is zeker geen verplichting.