Nieuw kinderopvangaanbod in OBS ’t Raerderhiem

Dinsdag 5 juli 2016  vond de ondertekening plaats van de franchise overeenkomst voor de start van kinderopvang in OBS ’t Raerderhiem in Raerd. Een feestelijk moment waar een periode van zorgvuldige voorbereiding aan vooraf is gegaan. Met ingang van dit schooljaar is de kinderopvang officieel gestart in de school onder de naam ‘Kinderwoud Inky Pinky’. 

 

De school heeft de afgelopen jaren een aantal acties opgepakt om de uitstraling van de school aantrekkelijk te houden voor leerlingen en hun ouders. Het schoolplein is grondig aangepakt, cultuuronderwijs is een belangrijk onderdeel van het aanbod geworden en er is een nieuw team gevormd. Het team heeft de kwaliteit van het geboden onderwijs aangepakt. Dit alles heeft een prachtig resultaat opgeleverd; ’t Raerderhiem is een school waar kinderen met veel plezier naar school gaan, waar ouders tevreden zijn en waar leerkrachten opbrengstgericht de kinderen les geven. 

 

’t Raerderhiem wil graag aan iedereen laten zien wat ze hebben te bieden en een samenwerking met kinderopvang kan hierbij een mooie toegevoegde waarde hebben. De school is in gesprek gegaan met Ingrid Hornstra die gastouderopvang verzorgt in haar eigen huis in Raerd. Zij had belangstelling om kinderopvang in school te gaan aanbieden. Ingrid heeft veel ervaring in de kinderopvang van 0 tot 12 jarigen en is hiervoor volledig gediplomeerd. In de gesprekken stond voorop dat het onderwijsproces optimaal moest kunnen doorgaan. 

 

Kinderopvang in de school heeft als grote voordeel dat het lijntje met het onderwijsteam kort is; over en weer kan er snel contact zijn over een kind. ’t Raerderhiem en Ingrid Hornstra hebben dan ook besloten tot samenwerking over te gaan. Daarvoor is contact gezocht met Kinderwoud Kinderopvang. De kinderopvang in ’t Raerderhiem gaat aangeboden worden onder de ‘paraplu’ van Kinderwoud voor 0 tot 12 jarigen. Dit kan via een franchiseformule  die Kinderwoud hiervoor heeft opgesteld. Daarmee wordt aan alle wettelijke eisen voldaan. Ingrid Hornstra blijft onder de formule zelf verantwoordelijk voor haar bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten. Ze kan daarbij gebruik maken van de expertise van Kinderwoud, het gezamenlijk gebruik van vergunningen, het werken binnen een vooraf bepaald kwaliteitsconcept en mogelijkheden voor het bieden van ondersteuning. 

 

Kinderwoud maakt hiermee een volgende stap in haar missie ‘elk kind heeft elke dag weer het recht op een mooie dag in onze kinderopvang’.  Ook in Raerd kan op deze manier kinderopvang worden geboden waarbij een kind vanuit een geborgen en vertrouwde omgeving rijke mogelijkheden tot ontwikkeling wordt geboden. De franchise formule geeft mogelijkheden en een kwaliteitsimpuls in de kleine kernen als het gaat om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Alle partijen zijn dan ook zeer ingenomen met deze samenwerking.