Gouden weken op 't Raerderhiem

De gouden weken worden de eerste vier weken van het schooljaar gehouden. We houden deze weken om de band tussen de leerkrachten, kinderen en ouders te versterken, zodat er het gehele schooljaar lang een fijne sfeer in de groep is. Het is een basis voor het werken met groepen. Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en een goed contact met de ouders. In de groepen worden in dit thema veel spelletjes gedaan (Energizers) en worden er samenwerkingsvormen ingezet. De kinderen leren elkaar daardoor beter kennen, waardoor ze meer begrip voor elkaar krijgen en leren omgaan met, en respecteren van, verschillen.


De groepen maken o.a. positieve groepsafspraken. De kinderen doen dit samen met de leerkrachten. Voorbeelden zijn elkaar helpen, vragen stellen, goed luisteren en vriendelijk zijn. Deze afspraken komen zichtbaar in het lokaal en zijn regelmatig onderwerp van gesprek.

 

Daarnaast hebben we tijdens deze eerste weken een aantal extra activiteiten. Zo maken alle groepen in deze weken een excursie en gaan de kinderen onder begeleiding van een professional creatief aan de slag. De kunstwerken die de kinderen maken kunt u bewonderen tijdens de afsluiting van de kinderboekenweek op donderdag 13 oktober.

 

Ook de omkeergesprekken zorgen ervoor dat wij samen met u, uw kind nog beter leren kennen. Meer hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.