't Raerderhiem in ontwikkeling

Maandag 7 november 2016 hebben we tijdens de jaarlijkse ouderavond van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad gesproken over de ontwikkelingen binnen onze school. Op dit moment zijn wij bezig om een aantal speerpunten vanuit het schooljaarplan uit te werken en vorm te geven binnen het dagelijks handelen in de klassen. Zo zijn juf Klaske en juf Beitske bezig met het invoeren van de methode Onderbouwd. Met behulp van deze methode kunnen wij de kinderen beter volgen in hun ontwikkeling en zijn wij beter in staat om aan te sluiten bij wat de kinderen nodig hebben.

 

In de groepen 3,4 en 5 zijn we begonnen met het invoeren van de iPad. De iPads zijn nu geïntroduceerd en de kinderen hebben de eerste ervaringen reeds opgedaan met het gebruik van Gynzy. Dit programma wordt gebruikt bij de lessen en geeft de mogelijkheid om kinderen de verwerking van de lessen nog effectiever te laten doen.

 

In groep 6,7 en 8 ligt de nadruk op het betrekken van de leerlingen bij het eigen leerproces. Zo worden er coachgesprekken gevoerd, worden de eigen leerdoelen verwerkt in een i.o.p. en zijn kinderen zich bewust van de eigen leerprestaties door het leren analyseren van het eigen werk.

 

Naast deze Bouwspecifieke trajecten is er nog een belangrijk speerpunt, namelijk cultuur op ’t Raerderhiem. Dit schooljaar ligt de nadruk op het onderdeel muziek. Op vrijdag 18 november wordt hiermee een start gemaakt. Als school zijnde hebben we samen met Akte2 een nieuwe muziek methode uitgezocht. Om er voor te zorgen dat het muziekonderwijs op een goede manier wordt ingevoerd, worden wij ondersteund door een vakdocent. Deze docent verzorgt een aantal lessen, waarna de eigen leerkracht er zelf mee verder kan gaan.

 

Zoals u leest zijn wij volop in beweging. In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer informatie omtrent de verschillende ontwikkelingen binnen onze school.