Uitslag eindtoets Route8

Dinsdag 18 en woensdag 19 april hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets Route8 gemaakt. Deze toets laat zien wat de kinderen in de afgelopen 8 jaar op school hebben geleerd. Tevens laat de toetsscore zien op welk niveau de kinderen naar het voortgezet onderwijs kunnen uitstromen.

 

Wij kunnen u vol trots vertellen dat de kinderen de toets heel goed hebben gemaakt. Alle kinderen hebben gescoord volgens verwachting of zelfs boven verwachting. Daarnaast blijkt ook dat onze groep 8 een prachtig gemiddelde van 218 punten heeft behaald. Dit houdt in dat de gemiddelde score op Havo niveau ligt. Wij willen nogmaals benadrukken dat wij enorm trots op onze groep 8 zijn.

 

Nog een paar weken, waarin het schoolkamp en de musical plaatsvinden en dan zullen onze 13 kanjers naar het voortgezet onderwijs gaan. Alvast heel veel success.