Donderdag 25 mei is er op het Sportpark Schuttersveld in Sneek een Fries festijn! De dag is van 10.00 – 16.00 uur. Kinderen kunnen de verschillende Friese sporten beoefenen. Daarnaast zijn er gedurende de dag ook nog de verschillende demonstraties.

 

Dinsdag 18 en woensdag 19 april hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets Route8 gemaakt. Deze toets laat zien wat de kinderen in de afgelopen 8 jaar op school hebben geleerd. Tevens laat de toetsscore zien op welk niveau de kinderen naar het voortgezet onderwijs kunnen uitstromen.

 

De projectgroep voor het fusieproces Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen is inmiddels vier keer bij elkaar gekomen. Deze projectgroep bestaat uit; beide bestuurders, drie schooldirecteuren, twee leden van de GMR en de beleidsmedewerker communicatie van het servicebureau.

Vrijdag 12 mei heeft groep 7/8 een bezoek gebracht een het Van der Valk hotel in Sneek. Na een pittige fietstocht van een uur werden wij welkom geheten in het hotel. We werden meegenomen naar een aparte ruimte waar wij een toelichting kregen wat betreft de verschillende afdelingen in het hotel. Ook kregen wij de kans om een aantal vragen te stellen.

Na een jaar elke maand een ochtend op cursus in Heerenveen te zijn geweest. Heb ik op woensdag 17 mei mijn vve certificaat behaald. Deze cursus richt zich op vroegtijdige voorschoolse educatie en behandelt in samenwerking met de pop puk alle aspecten van de ontwikkeling.