Vrijdag 27 januari heeft de ondertekening van de intentieverklaring voor de fusie tussen Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen plaatsgevonden. De intentieverklaring is de ceremoniële afsluiting van de initiatieffase van het fusieproces.

Vanaf Januari 2017 zijn wij bezig op kindercentrum Inky Pinky met het thema Muziek. We hebben in ons lokaal een echte discohoek gemaakt met mooie lichten en gezellige muziek. We staan dan ook elke dag van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat te dansen. En er worden onderling ook echte wedstrijden georganiseerd. Wie kan het mooiste dansen. 

Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt.

Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.

Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te halen.

Het is alweer een aantal weken geleden, maar wij wilden u deze mooie foto’s van ons bezoek aan het Tsiispakhûs in Wommels toch nog graag laten zien.