Onderbouwd online, nieuwe methode voor de kleuters.

Dit schooljaar zijn we in de kleutergroep gestart met een online kleuter volgsysteem. Met deze methode kunnen we de ontwikkeling van elke kleuter doelgericht stimuleren.

 

Per week wordt een spel aangeboden aan de hele groep, de leerkracht observeert. Tijdens de werkles werkt steeds een klein groepje aan het doel. Dan wordt bekeken of het doel is behaald. B.v. het kind kent alle woorden die zijn aangeboden. Als het doel niet is behaald, wordt er bekeken hoe dat komt. Het doel wordt dan op een ander tijdstip nogmaals aangeboden. Is het doel te eenvoudig behaald dan wordt er direct moeilijker werk aangeboden. De leerkracht houdt de vorderingen digitaal bij.

 

Binnenkort worden de ontwikkelings materialen gescand en aangevuld met relevant materiaal. We zitten nu nog in de uitprobeerfase, maar zodra de geschikte materialen beschikbaar zijn, zullen we na de kerstvakantie gaan registreren. We zijn begonnen met taal, w.o. Engels en starten daarna met rekenen en motoriek.