IPad nieuws

De invoering van de iPads in groep 3, 4 en 5 is tot nu toe heel soepel verlopen. Zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen. Het hoort er al helemaal bij. ’s Ochtends wordt de bak met iPads de klas binnen gedragen door de hulpjes en als het tijd is om ermee aan het werk te gaan, pakt iedereen zijn of haar iPad. De kinderen vinden steeds sneller hun weg naar de juiste website of app. Hier en daar loopt de Gynzy-app nog wel eens vast. Gelukkig komt dit steeds minder vaak voor.

Alle lessen van rekenen, met uitzondering van de toetsen, maken de kinderen van groep 4 en 5 nu op de iPad, via de app van Gynzy. De kinderen krijgen eerst instructie aan de instructietafel en gaan daarna zelfstandig aan de slag. Als de les klaar is kunnen kinderen zelfstandig verder werken aan een doel. Nu is dit nog redelijk vrij. Het is de bedoeling dat we na de toets met de kinderen individueel bespreken op welk doel hij of zij uitvalt, waardoor kinderen gericht aan hun eigen doelen kunnen gaan werken.

Onze taal en spelling methode heeft een eigen programma voor op de iPad. Deze methode werkt met instructielessen en zelfstandige lessen. De instructielessen verwerken de kinderen op de iPad en de zelfstandige lessen worden in het werkboek gemaakt. Hierdoor blijven de kinderen ook gewoon schrijven.

Op de iPad werken betekent niet dat de kinderen alleen maar individueel bezig zijn. Een mooi voorbeeld is te zien op de foto. Silvan helpt hier Anouk bij haar rekenles. We gebruiken bij de rekenlessen nog gewoon concreet materiaal. In groep 4 en 5 wordt onder andere de getallenlijn heel actief gebruikt. Op de foto is hij op papier te zien, andere kinderen gebruiken de notitie app op de iPad en weer andere een wisbordje.

Groep 3 gebruikt de iPad vooral voor het programma Zoem. Dit programma hoort bij de methode veilig leren lezen. Hierin oefenen de kinderen extra met lezen en spelling. Later in het schooljaar zal de iPad ook ingezet worden voor het automatiseren bij rekenen.