Wat was het dit jaar weer een geweldig feest. 5 December, de dag waar ieder kind toch op wacht. Samen met Sinterklaas en zijn zwarte Pieten hebben de kinderen er een fantastisch feest van gemaakt.

 

 

Sinds vorig schooljaar zijn wij begonnen met de individuele ontwikkelingsplannen (i.o.p.) en de coachingsgesprekken. Elke kind heeft zijn eigen plan en heeft elke vier weken een coachingsgesprek. Wij willen u graag meenemen in dit proces.

De invoering van de iPads in groep 3, 4 en 5 is tot nu toe heel soepel verlopen. Zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen. Het hoort er al helemaal bij. ’s Ochtends wordt de bak met iPads de klas binnen gedragen door de hulpjes en als het tijd is om ermee aan het werk te gaan, pakt iedereen zijn of haar iPad.

Dit schooljaar zijn we in de kleutergroep gestart met een online kleuter volgsysteem. Met deze methode kunnen we de ontwikkeling van elke kleuter doelgericht stimuleren.