De tweede ronde kunstateliers hebben wij vrijdag 31 maart afgerond. De kinderen hebben de laatste hand gelegd aan hun fantastische kunstwerken.

Ieder jaar schenkt de kringloopwinkel Grou een bepaald bedrag aan goede doelen. Dit jaar hebben zij gekozen voor een aantal scholen in en om Grou. De enige voorwaarde die werd gesteld was dat het geld moest worden besteed aan een project dat de duurzaamheid bevorderd.

Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs maken een eindtoets die hun taal- en rekenvaardigheid meet. Het resultaat van de eindtoets geeft aan welk type vervolg onderwijs bij de leerling past. 

De kinderen van groep 8 maken dit laatste half jaar kennis met allerlei beroepen ter voorbereiding op de toekomst. Een rondleiding door het MCL, een bezoek aan Technics4u in Sneek of op de fiets naar het RFU jachtspecialist in Jirnsum.

Dit jaar hebben voor het eerst twee teams van onze school meegedaan aan het schoolvolleybaltoernooi. Team Raerderhiem1: Fardau, Pixie, Marrit, Eliza, Ymie en team Raerderhiem 2: Femke, Marije, Ymkje en Janna.