Route 8, de adaptieve digitale eindtoets

Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs maken een eindtoets die hun taal- en rekenvaardigheid meet. Het resultaat van de eindtoets geeft aan welk type vervolg onderwijs bij de leerling past. 

 

Het schooladvies staat centraal bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Voor 1 maart is het schooladvies gegeven en met u en uw kind besproken. Dit advies is leidend. De uitslag van de eindtoets is een onafhankelijk tweede gegeven.

 

Ook dit jaar nemen wij de Eindtoets Route 8 af. Dit is een digitale, adaptieve toets, die sinds november 2014 als eindtoets erkend is door het ministerie. Het adaptieve karakter zorgt ervoor dat iedere leerling een eigen route op eigen niveau kan doorlopen. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijke vragen en vice versa. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over. Kortom: de vragen sluiten aan bij het niveau van de leerling en de leerling hoeft met deze werkwijze niet onnodig teveel moeilijke of juist te makkelijke vragen te beantwoorden.

 

De afname van de eindtoets vindt plaats op 18, 19 en 20 april. Doordat de eindtoets laat in het jaar wordt afgenomen, wordt de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk benut en kunnen de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van de leerlingen aan het voortgezet onderwijs worden doorgegeven.