Welkom bij obs  't Raerderhiem, één van de elf scholen van Odyssee.

It Raerderhiem is een dorpsschool met bijna 80 leerlingen in het centrum van Raerd. Onze school werkt intensief samen met plaatselijke instellingen en organisaties. Respect en begrip voor verschillende geloofs- en levensbeschouwingen is erg belangrijk in ons onderwijs

Contact

It Raerderhiem

 

Sélânswei 2

9012 CN Raerd

0566-602272

info@raerderhiem.nl

 

Google maps