Frysk op 't Raerderhiem

Bijna alle kinderen op it Raerderhiem groeien op met hun ‘memme-taal’ Fries. Vanaf de geboorte wordt het Fries als voertaal gebruikt bij het overgrote deel van de kinderen, die It Raerderhiem bezoeken. Uiteraard wordt hier op ingespeeld door de school.

 

De school wil zich nadrukkelijker op het Fries richten en wil dit verder ontwikkelen binnen school in samenwerking met Cedin, het educatieve dienstcentrum in Friesland, dat zich richt op meertalig taalbeleid.