Bijna alle kinderen op it Raerderhiem groeien op met hun ‘memme-taal’ Fries. Vanaf de geboorte wordt het Fries als voertaal gebruikt bij het overgrote deel van de kinderen, die It Raerderhiem bezoeken. Uiteraard wordt hier op ingespeeld door de school.